ĐỐI TÁC

Nhà máy X61 mong muốn được hợp tác với các đơn vị có nhu cầu sử dụng hàng hóa của nhà máy cũng như hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, cung cấp nguyên liệu bán thành phẩm. Trong những năm qua nhà máy đã hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài Quân đội.

TT

Đợn vị, doanh nghiệp

01

Cục quân nhu, Tổng cục Hậu Cần, Bộ quốc phòng

02

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ công an.

03

Nhà máy E112, Tổng cục HC-KT, Bộ công an.

04

Lực lượng PCCC trong cả nước, Bộ công an

05

Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ quốc phòng

06

Công ty cổ phần dược Đà Nẵng

07

Cục kỹ thuật Quân chủng Hải Quân

08

Công ty Cao su 19/5

09

Công ty nhựa Đại Long

10

Công ty GAET TCCN, Bộ quốc phòng

11

Viện hóa học môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học

12

Nhà máy Z121, Tổng cục công nghiệp, Bộ quốc phòng

13

Nhà máy Z129, Tổng cục công nghiệp, Bô quốc phòng

14

Tổng cục TC-ĐL-CL bộ khoa học công nghệ.

15

Công ty TNHH mặt nạ nhiệt

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng: