Bi đông nhựa 1 lít có ca

Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN/QS1821:2015
Ca bi đông:
– Chiều cao toàn bộ (không tính nắp): 180±2 mm
– Chiều cao toàn than: 160±2 mm
– Chiều rộng lớn nhất: 124±2 mm
– Chiều rộng đáy: 107±2 mm
– Chiều dày than lớn nhất: 77±1 mm
– Chiều dày đáy: 63±1 mm
– Độ dày của nhựa toàn than: 1±0,1 mm
– Khối lượng: 100±5 g