Mặt nạ cách ly MC-12

Thông số kỹ thuật:
– Dải nhiệt độ làm việc : 0-50 0C
– Trở lực thở với lưu lượng 60±2 lít/phút :  ≤ 15 mm H2O
– Nhiệt độ hỗn hợp khí hít vào :  ≤  60 0C
– Với cường độ hoạt động nặng (lưu lượng thở 45 lít/phút) :  ≥ 40÷50 phút.
– Thời gian hoạt động với cường độ hoạt động nặng/  trung bình/ nhẹ: 40-50/ 75/ 180 phút
– Thể tích túi thở :  4.2 L
– Khối lượng :  ≤ 4.2 Kg
– Khối lượng hộp tái sinh ôxy :  ≤ 2 Kg