Mặt nạ phòng độc V-5

Thông số kỹ thuật
Mặt nạ V-5 sản xuất theo tiêu chuẩn: TCQS 140:2018/BCHH:

1. Khối lượng toàn bộ, không quá 900 gam
2. Khối lượng mặt trùm 542±9 gam
3. Khối lượng hộp lọc 300 gam đến 340 gam
4. Độ truyền âm ở 70 dB, không giảm quá 5dB
5. Trở lực của hộp lọc 15 ÷ 22 mmH2O
6. Thời gian kháng độc (ở điều kiện phòng thí nghiệm)
Với HCN nồng độ 4,5 mg/L, lưu lượng dòng khí 30 L/phút, không nhỏ hơn 35 phút
Với C6H6 nồng độ 5 mg/L, lưu lượng dòng khí 30 L/phút, không nhỏ hơn 35 phút
Với CCl3NO2 nồng độ 5 mg/l, lưu lượng dòng khí 30 L/phút, không nhỏ hơn 35 phút
7. Hệ số lọt qua, không lớn hơn 0,005%
8. Thời hạn sử dụng (trong điều kiện bảo quản) 7năm