Dây điện chập cháy

1. Mô phỏng dây điện chập cháy

2. Ký hiệu: MPĐCC

3. Thông số kỹ thuật: Dài 800 mm; đường kính 6 mm, nguồn điện chập cháy: sử dụng máy hàn thông thường.