Quả phát khói tạo tinh huống PCCC

Thông số kỹ thuật:

– Khối lượng toàn bộ (g)  : 300

– Khối lượng chất tạo khói (g)    : 160 ± 2

– Thời gian mồi cháy (s)  : 2:3

– Thời gian phát khói hiệu quả (s)  : 40:60

– Hạn sử dụng  ( năm) : 5