Thùng Phát Khói tạo tình huống PCCC

Thông số kỹ thuật:

– Khối lượng toàn bộ (kg)  : > 40

– Khối lượng chất tạo khói (kg) :>30

– Thời gian mồi cháy (s)   :  5 : 10

– Thời gian phát khói hiệu quả (min):  >8

– Hạn sử dụng (năm)  :  >5