Hộp Lọc HL-100

Thông số kỹ thuật:

– Khối lượng:  30 ± 1 Kg.

– Kích thước, đường kính x chiều cao   : (450 x 405) ± 5 mm.

– Trở lực,  không lớn hơn   :  120 mm H2O.

– Năng suất lọc định mức   :  200 m3/h.

– Độ kín khí   : < 0.1 %.

– Hệ số lọt qua K   :  ≤  5 x 10-3%