Hộp Lọc HLT-15

Thông số kỹ thuật:

– Năng xuất lọc định mức : 15 m³/h

– Độ kín khí  nhỏ hơn    : 0.01 %

– Trở lực   : 40 → 45 mmH2O

– Hệ số lọt qua K   :  ≤  5 x 10-3%

– Thời gian bảo quản : 5 năm