Hộp Lọc HLT-200

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước hình bao   : H x Φ = 415 x 310

– Khối lượng   : 17 ÷ 18 Kg

– Năng xuất lọc định mức   : 200m3/h

– Độ kín khí   :  ≤  0.1%

– Hệ số lọt qua K   :  ≤ 5 x 10-3