Hộp tái sinh ôxy tập thể

Thông số kỹ thuật: Hộp 25 tấm

Kích thước tấm: 450mmx300mm

Khả năng tái sinh: 01 giá đựng 34 tấm có khả năng tái sinh ôxy phục vụ cho 4 người trong không gian kín thời gian 20-25h