Bao tiêu độc cá nhân TCN-10

Thông số kỹ thuật

– Kích thước bao tiêu độc : 226x145mm

– Bao tiêu độc TCN-10, gồm:  6 gói tiêu độc

– Kích thước gói tiêu độc : 120x110mm

– Khối lượng mỗi gói tiêu độc : 3÷5g

– Khả năng hấp thụ I ốt: ≥ 99,95%

– Độ axit : ≥0,7 mđlg/g

– Độ kiềm: ≥0,7 mđlg/g

– Thời hạn bảo quản: 10 năm