Bình tiêu độc BTĐ– 90

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước   :   420 x 20 x 650 (mm)

– Khối lượng toàn bộ nạp đầy dung dịch   :   15,5 ÷ 16,5 (kg)

– Dung tích thùng chứa   :   9,5 (lít)

– Dung tích công tác   :     8,5 (lít)

–  Mức tiêu hao dung dịch qua cán phun bàn chải đầu phun có lõi xoắn Ф1,5:  0.8 -1,2 (lít/phút), không có lõi xoắn Ф2   :  1,7 (lít/phút)

–  Hút trực tiếp từ dụng cụ chứa dung dịch bên ngoài để tiêu tẩy

– Mức tiêu hao nhiên liệu   :  0,35 ÷ 0,42 (lít/giờ)

–  Áp suất công tác (kg/cm2)   :   1,5 ÷ 2 (kg/cm2)