CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM QUỐC PHÒNG DO NHÀ MÁY X61 SẢN XUẤT

Hợp chuẩn sản phẩm Quốc phòng sản xuất tại Nhà máy

Thời gian: Từ ngày 16/8/2018 đến 23/8/2018 (Hội đồng Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Quốc phòng do Nhà máy X61 sản xuất đã triển khai đánh giá hợp chuẩn)
Sản phẩm: Mặt nạ phòng độc MV-5, V5; bao tiêu độc cá nhân TCN-10; ống trinh độc: OTĐ-36, OTĐ-44, OTĐ-45, OTĐ-46, OTĐ-49 tại Nhà máy X61, trong đó có 02 sản phẩm được đề nghị hợp chuẩn mới là TCN-10 và Mặt nạ phòng độc V-5, còn lại là đánh giá công nhận hợp chuẩn lại.
– Mặt nạ MV-5 thực hiện theo TCVN/QS1123:2010
– Ống trinh độc OTĐ-44 thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN/QS990:2011
– Các loại ống trinh độc OTĐ-36; OTĐ-45; OTĐ-46; OTĐ-49 thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1373:2008
– Bao tiêu độc các nhân TCN-10 thực hiện theo tiêu chuẩn TCQS 92:2012
– Mặt nạ phòng độc V-5 thực hiện theo tiêu chuẩn 140:2018/BCHH
Chủ trì: Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh – Cục trưởng cục TC-ĐL-CL-BTTM
Các nội dung chính:
Kiểm tra thử nghiệm đối với từng loại sản phẩm
Kiểm tra các điều kiện bảo đảm duy trì chất lượng (Hệ thống tài liệu, trang thiết bị công nghệ, trang thiết bị đo lường thử nghiệm, hệ thống hồ sơ sản phẩm, huấn luyện kỹ thuật, hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm của cơ sở, điều kiện lao động…)
Kết luận: Các sản phẩm nói trên do Nhà máy X61 sản xuất đáp ứng được yêu cầu hợp chuẩn sản phẩm Quốc phòng.
Quyết định Hợp chuẩn – Lưu tại Phòng KCS

Đ/c Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh,  Cục Trưởng Cục TC-ĐL-CL-BTTM Chủ tịch Đồng phát biểu chỉ đạo đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất

Chứng nhận hợp chuẩn Ống trinh độc OTĐ-36, OTĐ-45, OTĐ-46, OTĐ-49

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt nạ phòng độc MV-5

Chứng nhận hợp chuẩn Ống trinh độc OTĐ-44

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt nạ phòng độc V-5

Chứng nhận hợp chuẩn Bao tiêu độc cá nhân TCN-10

Nguồn Phòng KCS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *