Hội đồng thi đua Nhà máy xem xét biểu quyết thông qua khen thưởng cá nhân, tập thể năm 2015

Ngày 4.11.2015 Hội đồng thi đua Nhà máy đã họp xem xét biểu quyết thông qua danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật năm 2015. Năm 2015 Nhà máy tiếp tục có bước phát triển mới, cở sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa tăng hơn năm 2014. Chất lượng sản phẩm tiếp tục có bước chuyển biến vững chắc. Toàn Nhà máy ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nội bộ Nhà máy thống nhất, đoàn kết, phân khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy. Tính đến 3.11.2015 toàn bộ các sản phẩm sản xuất đã được Hội đồng nghiệm thu Binh chủng nghiệm thu và cho phép nhập kho, vượt tiến độ thời gian  trước 3 tháng. Trên cơ sở đề nghị bình xét của đơn vị, các Chi bộ, Hội đồng thi đua đã xem xét, phân tích, đánh giá khách quan, công tâm dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.  Kết quả xét khen thưởng như sau:

I.Cá nhân:

1- CSTT: 69 đ/c.

2- CTTĐ cơ sở: 12 đ/c (Hoàng- Nga X4, Tịnh PKT, Tiệp-Tuấn X1, Đức Anh-Tuấn Anh-Xuân Hùng X2,Toàn X3, Hảo X5, Thảo X6, Phú HCHC)

3- CSTĐ toàn quân: 03 đ/c

– Đ/c Nguyễn Văn Tuấn-X1

– Đ/c Vũ Duy Toàn-X3

– Đ/c Phan Đăng Thảo-X6

4- Bằng khen BQP: Dự kiến 01 đ/c

-Chu Tôn Hoàng-X4

II. Tập thể:

1. ĐVTT: 12 đầu mối đơn vị

2. ĐVQT: 03 đơn vị  (X3, X4,X5)

3.Cờ BQP: Nhà máy X61

Nguồn HĐTĐNM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *