Nhà máy X61 nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập bắn đạn thật cho cán bộ, QNCN, CNV

 Ngày 17/4/2019 Nhà máy X61/BCHH tổ chức kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Sơn Đông/Trường Sĩ quan Lục quân I. Đối tượng kiểm tra là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ; nội dung kiểm tra là bắn súng K54 bài 1b, 1c đối với sĩ quan, bắn súng tiểu liên AK bài 1 mục tiêu ẩn, hiện ban ngày đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ . Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của cơ quan, đơn vị trong Nhà máy; kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị đã được huấn luyện để từng bước nâng cao trình độ, sẵn sàng chiếu đấu của cán bộ, nhân viên trong mọi tình huống; đồng thời, rút ra kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện tốt nhất của từng bài bắn để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.
Đợt kiểm tra đã đánh giá sát, đúng chất lượng công tác huấn luyện, trình độ về kỹ thuật chiến đấu bộ binh của bộ đội trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

       Một số hình ảnh hoạt động:

Nguồn: Phòng HC-HC ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *