Nhà máy X61 ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 01/4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Nhà máy X61 đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Đại tá Bùi Quốc Quyền, Bí thư  Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Nhà máy X61 chủ trì Hội nghị.

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đồng chí Đại tá Bùi Quốc Quyền chính ủy Nhà máy phát biểu chỉ đạo

        Phát biểu tại buổi Lễ ra quân đồng chí Đại tá Bùi Quốc Quyền chính ủy Nhà máy Trưởng ban chỉ đạo đã nhấn mạnh, thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra này sẽ sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và phục vụ cho các mục đích khác của công tác thống kê, hướng tới năm 2029 và về sau không tiến hành Tổng điều tra dân số.
Sau Lễ ra quân Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Nhà máy X6 chọn Xưởng sản xuất khí tài hô hấp tiến hành làm điểm, đến 11h00 tổ chức rút kinh nghiệm. Chiều ngày 01/4 Tổ công tác tiếp tục điều tra tại các phòng, ban, xưởng trong Nhà máy. Kết quả của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Nhà máy X61 sẽ được báo cáo lên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Binh chủng Hóa học.

Tổ điều tra tiến hành thu thập thông tin dân số và nhà ở đối với cán bộ, nhân viên Nhà máy

Nguồn: Phòng Chính trị ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *